изтегляне Гледайте времето на Android

Перфектно времето и джаджа weatherlove часовник с интерфейс, наподобяващ OS Сладолед сандвич. Осъществено от хоризонтален и вертикален режим. Показва времето в мястото, където сте.
популярни приложения
български