изтегляне диспечера на задачите на Android

GO Cleaner Task Manager - GO TaskManager EX - отлично безплатно приложение, което е полезно за вас за Android - една лека преса и всички приложения са затворени! Удобен и много удобно, може бързо да затвори редица приложения, като същевременно освобождава памет.

популярни приложения
български