изтегляне звукови режими на Android

Silent ключ - бърз и лесен преход в безшумен режим. За да включите телефона на безшумен режим по време на разговор, просто обърнете лицето на телефона.

популярни приложения
български