изтегляне снимка повиквания на Android

Big номер - голямо приложение за Android платформата. С него можете да замените малката снимка повикващия, който ви го призовава на пълен екран. С това приложение, ви се предоставя възможност да променяте теми, да ги изрязвате и редактиране на снимки

популярни приложения
български