изтегляне GPS на Android

Wiot лайт - заявление за Android платформата, която е по всяко време да предоставя информация за местоположението си или вашите близки. С помощта на сателитно наблюдение, прилагане улавя текущата позиция GPS и след това изпраща на сървъра ход

популярни приложения
български